20 lipca 2018

Pielgrzymka X.2013

Stowarzyszenie Amazonek w Pułtusku wzięło udział w dorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek na Jasną Górę. Zapraszamy do Galerii na fotorelację z wydarzenia.
20 lipca 2018

Dnia Patrona Pułtuska

Jak co roku Stowarzyszenie Amazonek wzięło udział w Dniach Patrona Pułtuska. W naszym namiocie prowadziliśmy pokazy poprawnego samobadania piersi, nakłanialiśmy do podejścia do profilaktycznych badań. Zaznajamialiśmy […]