Pielgrzymka X.2013
20 lipca 2018

Dnia Patrona Pułtuska

Jak co roku Stowarzyszenie Amazonek wzięło udział w Dniach Patrona Pułtuska. W naszym namiocie prowadziliśmy pokazy poprawnego samobadania piersi, nakłanialiśmy do podejścia do profilaktycznych badań. Zaznajamialiśmy odwiedzających z fachową literaturą i zachęcaliśmy do udziału w naszych spotkaniach. Amazonko, nie jesteś sama!